تیر ۱, ۱۴۰۰

توصیه های ایمنی در روزهای بارانی

توصیه های ایمنی در استفاده از کلایمر در روز های بارانی برق ورودی کلایمر در مواقع پارک قطع گردد.(سوکت از پریز و یا منبع تغذیه جدا […]
تیر ۱, ۱۴۰۰

توصیه های ایمنی بازدید روزانه

بازدید روزانه اپراتور دستگاه کلایمر پادیر وزنه های موجود در سبد روی بام به اندازه کافی باشد. پیچ و اتصالات قسمت بازو کلایمر به سبد وزنه، […]
تیر ۱, ۱۴۰۰

قوانین ایمنی کلایمر

قوانین ایمنی برای عملیات دستگاه کلایمر دستگاه کلایمر می بایست توسط فرد با مهارت که دوره تکنیکی مربوطه را گذرانده است راه اندازی و نگهداری شود. […]
مهر ۲۴, ۱۳۹۹

نصب اجزاء کلایمر

نصب پلت فرم کلایمر هر نوع پلت فرم کلایمر مراحل نصب مخصوص خود را دارد مثلاً مدل های بلژیکی و هلندی اغلب بجای پیچ و مهره […]