کلایمرچیست، کلایمر، خریدکلایمر

اکتبر 15, 2020

بازدید روزانه اپراتور کلایمر منوریل

موارد مهم در بازدید کلایمر منوریل بازدید روزانه اپراتور کلایمر منوریل : ترولی های موجود بر روی ریل ها چک شود. (بلبرینگ ها) پیچ و مهره […]