کلایمر دارای انواع دستی و برقی بوده که در ساختمان های بلند مرتبه از انواع برقی با سیستم ترمز اضطراری استفاده می شود. کلایمر از انواع بالابرهای ساختمانی است که امکان کار در نمای ساختمان را با حرکت عمودی و افقی در سطح بیرونی نمای ساختمان فراهم می کند. کلایمر جایگزینی مناسب و مقرون به صرفه به جای داربست بوده و امکان کار در نما بین طبقات در ساختمان های بلند مرتبه را فراهم می کند. برای خرید یا اجاره انواع کلایمر شرکت پادیرکاران آرشام  از ابتدای تا انتهای پروژه همراه شما خواهند بود.