بالابر یا بسکت حمل نفر
بسکت یا سبد بالابر حمل نفرات ساختمانی
آذر ۹, ۱۴۰۲