داربست مدولار- Roling Tower Single/diuble width 4100/4200                                                                                                                                                                               Roling Tower     


مدل 4100:
عرض سکو                                               75 سانتی مترRolingTower
طول سکو                                                 185 سانتی متر در 245 سانتی مترRolingTower1

حداکثر ارتفاع                                         20/10 متر

حداکثر ظرفیت هر سکو                         250 کیلوگر

 حداکثر ظرفیت کل داربست                   750 کیلوگرم

نوع سکو: پلیت چوبی با محافظ بادنوع گیره ها: با قابلیت نصب سریع
چرخ گردان ترمز دار


مدل 4200:

عرض سکو                                         135 سانتی مترRolingTower2
طول سکو                                          185 سانتی متر در 245 سانتی متر
حداکثر ارتفاع                                   20/8 متر
حداکثر ظرفیت هر سکو                   250 کیلوگر
حداکثر ظرفیت کل داربست             750 کیلوگرم
نوع سکو: پلیت چوبی با محافظ باد
نوع گیره ها: با قابلیت نصب سریع
چرخ گردان ترمز دار
حاوی بازوهای آلومینیومی تلسکوپیک جهت ایستایی بیشتر
کلیه جوشکاری های آلومینیومی توسط روبات با آخرین متد روز دنیا انجام گرفته است.