کلایمر، کلایمر، داربست مدولار | پادیر کلایمر 02188024616

داربست مدولار

داربست مدولار- Roling Tower Single/diuble width 4100/4200                                                                                                                                                                               Roling Tower     


مدل 4100:
عرض سکو                                               75 سانتی متر
طول سکو                                                 185 سانتی متر در 245 سانتی متر

حداکثر ارتفاع                                         20/10 متر

حداکثر ظرفیت هر سکو                         250 کیلوگر

 حداکثر ظرفیت کل داربست                   750 کیلوگرم

نوع سکو: پلیت چوبی با محافظ بادنوع گیره ها: با قابلیت نصب سریع
چرخ گردان ترمز دار


مدل 4200:

عرض سکو                                         135 سانتی متر
طول سکو                                          185 سانتی متر در 245 سانتی متر
حداکثر ارتفاع                                   20/8 متر
حداکثر ظرفیت هر سکو                   250 کیلوگر
حداکثر ظرفیت کل داربست             750 کیلوگرم
نوع سکو: پلیت چوبی با محافظ باد
نوع گیره ها: با قابلیت نصب سریع
چرخ گردان ترمز دار
حاوی بازوهای آلومینیومی تلسکوپیک جهت ایستایی بیشتر
کلیه جوشکاری های آلومینیومی توسط روبات با آخرین متد روز دنیا انجام گرفته است.

خرید کنید
کلایمر،