Subcategories

تجهيزات استاندارد - Standard Equipmentدرواقع شامل بخشهايی می‌باشند كه می‌توان براحتی آنها را مونتاژ و در اسرع وقت نسبت به راه‌اندازی ماشين بالابر اقدام نموده و بطور دائم يا موقت در يك

ساختمان از آن استفاده و پس از پايان كارآن را جمع‌آوری و به انبار يا ساختمان ديگر هدايت كرد. اين تجهيزات كه تحت نام بالابرهای پرتابل نيز شناخته شده‌اند شامل دو بخش اصلی می‌باشند:

الف) پلت فرم يا سبد حمل نفرات حاوی: الكترو گيربكس مركب (hoist) ـ جعبه برق يا كنترل فرمان اصلی ـ ترمزهای اضطراری يا safety brakes ـ كابل برق ـ سيم‌های بكسل كه از سازه‌های بام آويزان می‌گردند و ساير ضمائم يا accessories از قبيل: سيستم سنكرونيزور (anti tilt) سيستم قطع برق در ارتفاع معين (top limit switch) ـ سيستم اضافه بار (over load)، کــابــل جمــع‌کـــن (winders) و … .

ب) سازه‌های روی بام حاوی سبد وزنه‌های تعادل (counter weight) ـ ستون، تير يا بازوی مربوط به نقاط آويز ـ خرك تعادل يا تكيه‌گاه ـ بكسلهای ضدخيز.

طول بازو در سازههای روی بام و تعداد وزنهای لازم در قسمت نيروی مقاوم بستگی به ظرفيت نهايی دستگاه و مقدار باری دارد كه در قسمت نيروی محرك مورد بهره‌برداری قرار می‌گيرد.

نوع الكترو گيربكس و ظرفيت آن نيز متناسب با طول پلت فرم و تعداد نفراتی كه روی آن مشغول بكار می‌گردند انتخاب می‌گردد. معمولاً طول پلت فرم اين بالابرها از 2 متر تا 24 متر متغير می‌باشد و ظرفيت موتورها از 400 كيلوگرم تا 1000 كيلوگرم متفاوتند.

نحوه محاسبه تعداد وزنه‌ی لازم در قسمت نيروی مقاوم و سازه‌های روی بام از قانون اهرمها تبعيت می‌نمايد كه معمولاً فرمولاسيون زير بايد رعايت گردد:

طول بازوی مقاوم / (نیروی محرک × طول بازوی محرک × 3) = نیروی مقاوم (تعداد وزنه‌ها)

 

 


 

 

ماشین روف ریلی
این سیستم با بازوی ثابت یا تسکوپیک قابلیت حرکت اتوماتیک در سه محور X، Y و Z نسبت به نـمای ساختـمان را داشتهو برای ساختمانهای بلنـد مرتبه ایده‌آل‌ترین روش جهت نگـهداری نمـا می‌باشد.حرکت افقی آن توسط ترولی‌های برقی روی یک جفت ریل آهنی تعبیه شده درکف بام صورت می‌گیرد. بدنه ماشین قابلیت گردش و هدایـت پلت فرم بر روی بام را دارد.

این ماشـین خود می‌تواند مجهز بـه سیستم بالاکشی مصالح باشد. فرمان پذیری کلیه حرکات سیستم از داخل پلت فرم امکان‌پذیر است.

 

 


 

 

 

 

 ماشین روف چرخدار

این سیستم توانایی حرکت در هر سه محور مختصات نسبت به نما را داشته و به صورت خود ایستا بر روی چرخهای خود تکیه می‌کند.حرکت افقی آن توسط نیروی محرکه الکتریکی بر روی چرخ صورت می‌پذیرد.دور یا نزدیک کردن پلت‌فرم نسبت به نما توسط 

جک‌های هیدرولیکی تعبیه شده بر روی ماشین صورت می‌گیرد.

دستگاه منوریل

در سيستم هاي Mono Rail دور تا دور كرنيش ساختمان ريل كشي مي گردد و پلت فرم با استفاده از سیستم ترولی(Trolley) بصورت برقي يا دستي در سطح افقي دور تا دور ساختمان در مسیر ریلحركت مي نمايد.ریلها در انواع و شکل های مختلف با آلیاژ خاصی از آلومینیوم آندایز شده برای مو قعیت های مختلف طراحی گردیده اند.ريل كشي مي تواند روي نماي ساختمان با استفاده از دستكهاي ويژه بنام Wall Mounted Brackets يا بر روي كف بام با دستكهايي بنامRoof Mounted Boackets و یا زیر سقف و کنسول نصب گردند. این سیستم قابلیت حرکت در مسیر های شیبدار را نیز دارد و در انواع مختلف قابل اجرا می باشد.. با استفاده ازترولی‌های صعود کننده قابلیت حرکت درمسیرهای عمودی و شیبدارنیز میسر می‌گردد. پلت فرم متصل به سیستم منوریل معمولاً تک وینچ و حداکثر 2 متری می‌باشند.

 


 

روف کار Roof Car

سیستم روف کار ریلی در واقع تشکیل شده از یک ماشین روی یک جفت ریل آهنی یا یک تک ریل و معمولاً از نوع HEB می‌باشد که بر روی پدستالهای بتنی تعبیه می‌گردد.

 

 

 

 

 

 


 ریل رایدر Rail Rider

این سیستم در واقع سیستم روف کار پشت جانپناه بام می‌باشد که بر روی دو خط ریل متصل به جانپناه حرکت می‌کند. این ریل خود بعنوان نرده‌های حفاظ بام عمل می‌کند. نوع جانپناه می‌بایست بتنی یا از مصالح مقاوم با wall post باشد. بازوهای این سیستم تاشو و پلت فرم متصل به آن حداکثر 2 متر میباشد.

Copyright © 2021 - Padir Karan Arsham - Web Design joomir.com | Hosting By Darkob