ارائه دهنده انواع دستگاه های کلایمر ( بالابر نفربر )

تصویر تماس
آدرس:
Apt. 2 No; 124 Between Salmas Sq. and North Kaj St. Fathi Shaghagi Ave. Yousef Abad
Tehran - IRAN
KISH FREE ZONE OFFICE : N140.First Floor.Hormoz Market

PHONE :

+98764-4451219

MOBILE:

IR +98934-7689550Mashad Agent: +98 912 - 326 3532

Shiraz Agent:+98 917 - 705 1129

Isfahan Agent: +98 913 - 300 4214
IRAN
تلفن:
+98 21 - 8802 4609 +98 21 - 8802 4610 +98 21 - 8802 4616 +98 21 - 8833 2463
فکس:
+98 21 - 8802 3034
قسمتهای ضروری*
سایر اطلاعات:

KISH FREE ZONE OFFICE :  N116.First Floor.Hormoz Market

PHONE :

+98764-4451219

MOBILE:

IR +98934-7689550

 

 

 

Mashad Agent: +98 912 - 326 3532

Shiraz Agent:+98 917 - 705 1129

Isfahan Agent: +98 913 - 300 4214

حق طبع و نشر © 2019 - پادیر کلایمر-02188024609
طراحی سایت دارکوب