کلایمر، کلایمر،درباره ما – About – پادیر کلایمر 02188024616

درباره ما – Aboutاز ما بهترین راهکار را خواهید داشت


5

نمایندگی های پادیرکاران آرشام


در سراسر ایران در خدمتتان هستیم
12

شرکای تجاری


نمایندگی های اروپایی و آسیایی
35

نیروی انسانی


تماما نفراتی کارآزموده و متخصص
20

سال تجربه


بیش از این سالها با شما هستیم

Premium awards


پروژه خود را به متخصصین ما بسپارید.

Check our badges

ما می توانیم

ما می توانیم
  • 25 February 14کیفیت برتر

  • 13 December 2013سرعت انجام پروژه

  • 29 October 2013متخصص سرویس و نگهداری

خرید کنید
کلایمر،